Telefon: +40-21.210.3333  Email: office@gamaec.ro
 
 

Gama Electro Constructii

SC Gama Electro Constructii SRL, conform statutului societatii, executa urmatoarea gama de lucrari in domeniul constructii-montaj electro-energetice, telecomunicatii si de constructii.

In cadrul societatii Gama Electro Constructii SRL, conform sistemului de management al calitatii implementat, toate activitatile se realizeaza in mod planificat si controlat.
Societatea dispune de personal cu experienta si de sistemul logistic adecvat ( conform cerintelor clientilor, editarea putand fi facuta pe suport hartie sau pe suport electronic), pentru realizarea urmatoarelor activitatii:Proiectare in domeniul instalatiilor electrice interioare:

 • Instalatii electrice de lumina si forta;
 • Instalatii de paratrasnet si legare la pamant;
 • Tablouri electrice de distributie si automatizare;
 • Instalatii pentru compensarea factorului de putere;
 • Instalatii curenti slabi (semnalizare, avertizare,telefonie, transmitere date);


Proiectare

In cadrul societatii GAMA ELECTRO CONSTRUCTII SRL, conform sistemului de management al calitatii implementat, lucrarile de proiectare se realizeaza in mod controlat.
Societatea raspunde, conform prevederilor Legii 10/95 (Legea calitatii in constructii), de elaborarea si avizarea documentatiei, de urmarirea si receptia lucrarii, de comportarea in timp pe durata de garantie.
Societatea dispune de personal cu experienta in activitatea de proiectare pentru domeniile declarate precum si de sistemul logistic adecvat, documentatiile de proictare putand fi editate, conform cerintelor clientilor pe suport hartie sau pe suport electronic, in urmatoarele domenii:

In domeniul de alimentare cu energie electrica:

 • Retele electrice subterane si aeriene de joasa si medie tensiune;
 • Proiectare de statii electrice si de instalatii apartinand partii electrice a centralelor;
 • Posturi de transformare;
 • Instalatii de organizare de santier;
 • Instalatii de iluminat exterior;
 • Instalatii de protectie prin legare la pamant;
 • Tablouri electrice;
 • Alimentari de rezerva;
 • In domeniul instalatiilor electrice interioare:

  • Instalatii electrice de lumina si forta;
  • Instalatii de paratrasnet si legare la pamant;
  • Tablouri electrice de distributie si automatizare;
  • Instalatii pentru compensarea factorului de putere;
  • Instalatii curenti slabi (semnalizare, avertizare,telefonie, transmitere date);
  • Proiectare in domeniul de alimentare cu energie electrica

   Proiectare retelele electrice subterane si aeriene de joasa si medie tensiune
   - retele electrice subterane de 0,4-20 kV;
   - retele electrice aeriene de 0,4-20 kV;
   - coloane si bransamente electrice;

   Proiectare posturi de transformare
   - posturi de transformare de abonat (aeriene, compacte, zidite);
   - modernizari/reabilitari posturi de transformare;
   - separari consumatori;
   - masurarea energiei electrice pe partea de medie/joasa tensiune.

   Proiectare instalatii de organizare de santier
   - posturi de transformare de OS (aeriene, metalice, compacte);
   - tablouri electrice de OS;
   - instalatii electrice de distributie de OS;
   - instalatii electrice de iluminat de OS, inclusiv de iluminat de siguranta;
   - instalatii de protectie prin legare la pamant de OS;
   - alimentari de rezerva pentru OS (grupuri electrogene).

   Proiectare instalatii electrice de iluminat exterior
   - iluminat exterior de garda;
   - iluminat drumuri;
   - iluminat parkinguri;
   - iluminat ornamental;
   - instalatii de comanda iluminat exterior.

   Proiectare instalatii de protectie prin legare la pamant
   - prize de pamant;
   - instalatii de egalizare potentiale;
   - reabilitari instalatii de legare la pamant.

   Proiectare tablouri electrice
   - tablouri electrice de distributie;
   - modernizari/reabilitari tablouri electrice.

   Proiectare alimentari de rezerva
   - grupuri electrogene;
   - insonorizari grupuri electrogene;
   - gospodarii de combustibil pentru grupuri electrogene;
   - instalatii de automatizare aferente;
   - UPS-uri.

   Proiectare in domeniul instalatiilor electrice interioare

   Proiectare instalatii electrice de iluminat si forta
   - instalatii electrice de iluminat interior pentru suprafete mari (depozite, sali de sport, hale industriale, supermarketuri etc);
   - instalatii electrice de iluminat normal si iluminat ornamental;
   - instalatii de iluminat de siguranta;
   - instalatii de iluminat pentru spatii cu medii speciale (umed, ex., puternic coroziv, etc);
   - instalatii electrice de forta;
   - instalatii electrice de forta pentru instalatii tehnologice (utilitati, industriale);
   - paturi de cabluri;
   - distributii in bare capsulate.

   Proiectare instalatii de paratrasnet si legare la pamant
   - instalatii de captare paratrasnet tip retea si tip dispozitiv de amorsare;
   - instalatii de protectie prin legare la pamant;
   - instalatii de egalizare potentiale.

   Proiectare tablouri electrice de distributie si automatizare
   - tablouri electrice de joasa tensiune, pana la 3000 A;
   - tablouri electrice de automatizare;
   - tablouri electrice de telecomanda si gestiune date;
   - modernizari/reabilitari tablouri electrice;

   Proiectare instalatii de compensare a factorului de putere
   - instalatii automate de compensare a factorului de putere;
   - modernizari/reabilitari instalatii de compensare a factorului de putere.

   Proiectare instalatii de curenti slabi
   - instalatii interioare de telefonie;
   - instalatii interioare de transmitere date;
   - instalatii interioare de semnalizare si avertizare;
   - instalatii interioare de radioficare;
   - instalatii interioare de ceasoficare;
   - instalatii TV;
   - modernizari/reabilitari instalatii de curenti slabi.

   Proiectare in domeniul de telecomunicatii

   Proiectare lucrari de constructii montaj pentru telefonia mobila
   - structuri metalice (piloni, turnuri, suporti etc);
   - scheltere;
   - instalatii pentru statii electrice (radio,electrice, paratrasnet, legare la pamant).

   Proiectare echipari statii radio pentru telefonia mobila
   - implementare statii radio tip, prin adaptare la conditiile din teren;
   - echipari unicat.

Termeni si conditii    |   Confidentialitate    |   Contact
Copyright© 2013 : gamaec.ro    Webdesign : Eurodata Serv